กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

          เมื่อวานนี้ (วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์ นำโดย นายพรชัย เกษดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม "สนทนายามเช้า" (Morning Talk) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยเป็นการร่วมประชุมช่วงเช้า และรับนโยบายของผู้ว่าการ ๕ ข้อ ได้แก่ เร่งรัดทุกโครงการลงทุน, เพิ่มยอดขายน้ำเต็มพิกัด, ขยายพื้นที่จ่ายน้ำ, ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และเค้นศักยภาพของทีมงาน และพฤติกรรม ๑๑ ประการ นำ กปภ. สู่ HPO พร้อมร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปลูกฝังค่านิยมองค์กร มุ่ง-มั่น-เพื่อ-ปวงชน ระหว่างผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด ในการแลกเปลี่ยนทัศนคติ รวมถึงแนวทางในการทำงานร่วมกัน ปฏิบัติตามระเบียบของ กปภ. พร้อมส่งเสริมความผูกพันอันแน่นแฟ้นขององค์กรสีฟ้า ตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร ในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อีกทั้งแจ้งให้พนักในสังกัดระวังภัยมัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry แนะนำวิธีการป้องกันการติดมัลแวร์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กปภ. ได้ ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

 


เลื่อนขึ้นข้างบน