กปภ.สาขาจัตุรัส จัดกิจกรรม ๕ ส. (Big Cleaning Day) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาจัตุรัส จัดกิจกรรม ๕ ส. (Big Cleaning Day)

กปภ.สาขาจัตุรัส จัดกิจกรรม ๕ ส. (Big Cleaning Day)

          เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส นำโดย นายอารมณ์ จำนงชอบ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม ๕ ส. (Big Cleaning Day) ณ บริเวณโรงกรองน้ำจัตุรัส เพื่อให้เกิดความสะอาดในสถานที่ทำงาน และมีพื้นที่ในการจัดเก็บอุปกรณ์ประปาให้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการใช้งาน

เลื่อนขึ้นข้างบน