กปภ.สาขาพนัสนิคม สายงานผลิตจัดประชุมประจำเดือน พ.ค.60 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพนัสนิคม สายงานผลิตจัดประชุมประจำเดือน พ.ค.60

กปภ.สาขาพนัสนิคม สายงานผลิตจัดประชุมประจำเดือน พ.ค.60

                       วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 นายศุภชัย อยู่ดี หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานสายงานผลิต เข้าร่วมประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2560 พูดคุยเกี่ยวกับการจัดแบ่งงานในสายผลิต เนื่องจากมีการเพิ่มสถานีสูบน้ำดิบวัดด่านเงิน พร้อมพูดคุยและซักซ้อมทำความเขัาใจเกี่ยวกับการดำเนินการWater Safety Plan : WSP เพื่อให้พนักงานสายงานผลิตได้นำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีความเข้าใจในขั้นตอนการทำงาน ณ สำนักงานกปภ.สาขาพนัสนิคม 

เลื่อนขึ้นข้างบน