กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

                ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา  จะทำการตัดประสานท่อเมนเดิมเข้ากับท่อที่วางใหม่ (ท่อ PE Ø500 มม.) บริเวณโครงการวางท่อส่งน้ำอำเภอสิงหนคร ระยะที่ 2 ช่วงเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

                 ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา จึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว  ในวันจันทร์ ที่ 12  มิถุนายน  2560 ตั้งแต่เวลา  09.00 – 16.00 น.  ส่งผลกระทบทำให้น้ำประปาไม่ไหล  ในพื้นที่ ดังนี้

-          พื้นที่ตำบลเกาะยอ ทั้งหมด

-          พื้นที่อำเภอสิงหนคร (ตำบลสทิงหม้อ , ตำบลหัวเขา , ตำบลชิงโค และตำบลทำนบ )

 

                  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา  จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้น้ำโปรดเตรียมสำรองน้ำประปาไว้ใช้ให้เพียงพอต่อความต้องการในวันและเวลาดังกล่าว  ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะทำการเปิดจ่ายน้ำโดยทันที และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-7455-0693-5 หรือ PWA Call Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน