กปภ.สาขาท่าตะโกเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาท่าตะโกเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา”

กปภ.สาขาท่าตะโกเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 กปภ.สาขาท่าตะโก นำโดยนายวีระพล จันทรสกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรม KICK OFF ชมรมคนรมคนริมน้ำรณรงค์เปิดโครงการรูปแบบประชารัฐ "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา" ณ คลองท่าตะโก (หลังตลาดสดเทศบาลตำบลท่าตะโก) ในการนี้ทาง กปภ.สาขาท่าตะโกได้นำน้ำดื่มจำนวน 500 ขวด แจกจ่ายให้กับหัวหน้าส่วนราชการทุกราชการและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

เลื่อนขึ้นข้างบน