การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 7/2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 7/2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 7/2560

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี นำโดย นายพิสิฐ  ประสิทธิวงษ์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขาณุวรลักษบุรี  พร้อมด้วยหัวหน้างาน  พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 7/2560 เพื่อพบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงาน อันเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร 

เลื่อนขึ้นข้างบน