กปภ.สาขาบางมูลนาก ร่วมกับ กปภ.เขต 10 จัดกิจกรรมในโครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" เน้นประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงขยายระบบประปา เพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาบางมูลนาก ร่วมกับ กปภ.เขต 10 จัดกิจกรรมในโครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" เน้นประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงขยายระบบประปา เพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่

กปภ.สาขาบางมูลนาก  ร่วมกับ กปภ.เขต 10 จัดกิจกรรมในโครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" เน้นประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงขยายระบบประปา เพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่

        เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายกิติเทพ เลขะวิพัฒน์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  มอบหมายให้นายนฤพลธ์ ไทยกล้า ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก  พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกับนางพรพิมล ชื่นศรีวิโรจน์ หัวหน้างาน 8 งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข. 10 และทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน โดยได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ หมู่บ้านบางไผ่ หมู่ที่ 9 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนากจังหวัดพิจิตร เพื่อเน้นประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาใหม่ของ กปภ. พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ชาวบ้านบางไผ่ที่ยังไม่ได้ใช้น้ำประปาของ กปภ. ในเรื่องขั้นตอนและเงื่อนไขการเป็นผู้ใช้น้ำ อีกทั้งตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านของผู้ใช้น้ำประปาของ กปภ.  นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการใช้น้ำประปา เพื่อนำไปเป็นข้อมูลปรับปรุงการให้บริการและมอบของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ กปภ.อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน