ประชุมเร่งรัดงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย ณ กปภ.สาขาตราด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประชุมเร่งรัดงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย ณ กปภ.สาขาตราด

ประชุมเร่งรัดงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย ณ กปภ.สาขาตราด

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 กปภ.สาขาตราด ได้จัดประชุมเร่งรัดงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย ณ ห้องประชุมกปภ.สาขาตราด

เลื่อนขึ้นข้างบน