กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดกิจกรรมการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 6 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดกิจกรรมการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 6

กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดกิจกรรมการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 6

กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดกิจกรรมการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 6
 

        นายสังวาลย์ มงคลมะไฟ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน/ลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 6/2560 โดยได้ติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมรับนโยบายของรองปฏิบัติการ 3

เลื่อนขึ้นข้างบน