กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่

นางสุกัญญา งามวงศ์วาน ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลหรือชุมชนที่มีประชากรหนาแน่น เป็นการให้บริการประชาชนเชิงรุก ออกหน่วยให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปา ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปา พร้อมกับแจกของที่ระลึก นอกจากนี้ยังร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 360 ขวด และแนะนำแอปพลิเคชั่น PWA 1662 เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานีจ.อุบลราชธานี 

เลื่อนขึ้นข้างบน