การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ลงพื้นที่พบกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้า กปภ. ณ หมู่ 2 ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ลงพื้นที่พบกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้า กปภ. ณ หมู่ 2 ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ลงพื้นที่พบกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้า กปภ. ณ หมู่ 2 ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

                  ในวันศุกร์ที่  16 มิถุนายน  2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล โดยนายกำพล อสัมภินวัฒน์ หัวหน้างานบริการฯ และ น.ส.อำพา เขียวเทพ หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงาน ลงพื้นที่พบกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้า กปภ. ณ หมู่ 2 ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ตามแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในการเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำและปริมาณน้ำจำหน่าย ให้ความรู้ในการขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ รับฟังปัญหาในการใช้น้ำประปาพร้อมทั้งสัมภาษณ์เก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ตามแผนยุทธศาสตร์ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน