กปภ.สาขากันตัง ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขากันตัง ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

กปภ.สาขากันตัง ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

กปภ.สาขากันตัง ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เนื่องจากซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. แตกบริเวณหน้าไปรษณีย์กันตัง ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น.

เลื่อนขึ้นข้างบน