กปภ.สาขาสงขลาหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสงขลาหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

กปภ.สาขาสงขลาหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา จะทำการตัดประสานท่อเมนเดิมเข้ากับท่อที่วางใหม่

 

บริเวณโครงการวางท่อส่งน้ำอำเภอสิงหนคร ระยะที่ 2 ช่วงโรงพยาบาลสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 

ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา มีความจำเป็น ที่จะต้องทำการหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว

 

ในวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 .- 18.00. ซึ่งจะมีผลทำให้น้ำประปาไม่ไหล บริเวณ

 

                                   

                                  - สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

 

                                  - พื้นที่ตำบลเกาะยอก (ทั้งหมด)

 

                                  - พื้นที่อำเภอสิงหนคร (ทั้งหมด)

 

 

ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ ให้เพียงพอต่อความต้องการในวันและเวลาดังกล่าว

 

ทั้งนี้ หากสามารถดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดเวลา จะทำการเปิดจ่ายน้ำโดยทันที

 

และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7455 0693 – 5 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน