กปภ.สาขาสงขลา ประกาศปรับลดแรงดันในการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสงขลา ประกาศปรับลดแรงดันในการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

กปภ.สาขาสงขลา ประกาศปรับลดแรงดันในการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

               ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา จะทำการตัดประสานท่อส่งน้ำ ขนาด 600 มม. ที่ส่งมายังพื้นที่สงขลา บริเวณ ถนนโชคสมาน 5 ซอย 2 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื่องจากกีดขวางระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

              ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา มีความจำเป็นต้องปรับลดแรงดันการจ่ายน้ำประปาลงเป็นการชั่วคราว ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น. - 24.00 น. ส่งผลกระทบทำให้น้ำประปาไหลอ่อน และ ไม่ไหล ดังนี้

 

              -  พื้นที่เทศบาลนครสงขลา ทั้งหมด

              -  ถนนกาญจนวนิช ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ ห้าแยกน้ำกระจาย ถึง สามแยกสำโรง รวมซอยแยกทั้งหมด 

              -  ถนนสงขลา-นาทวี (ทั้งสองฝั่ง) รวมซอยแยกทั้งหมด

 

              ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ ให้เพียงพอต่อความต้องการในวันและเวลา ดังกล่าว ทั้งนี้ หากสามารถดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดเวลา จะทำการเปิดจ่ายน้ำโดยทันที และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และสามารถติดต่อสามถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7455-0693-5 หรือPWA Call Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน