กปภ.สาขาอุทัยธานี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาอุทัยธานี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

กปภ.สาขาอุทัยธานี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 กปภ.สาขาอุทัยธานี นำโดย นายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 โดยผู้จัดการได้ให้กำลังใจและขอให้พนักงานทุกท่านร่วมแรงร่วมใจ ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยเฉพาะการลดค่าใช้จ่าย การลดน้ำสูญเสีย

เลื่อนขึ้นข้างบน