กปภ.สาขาอุทัยธานี ร่วมโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาอุทัยธานี ร่วมโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560

กปภ.สาขาอุทัยธานี ร่วมโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560

กปภ.สาขาอุทัยธานี ร่วมโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ วัดหนองขุนชาติ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยนำน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 456 ขวด แจกให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

เลื่อนขึ้นข้างบน