กปภ.สาขาสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9

กปภ.สาขาสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9

กปภ.สาขาสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9

กปภ.สาขาสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2560 ซึ่งในครั้งนี้งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย เป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรม โดยมีการให้คำแนะนำในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพ กปภพูดคุยชี้แจงซักถามเกี่ยวกับผลดีของการเป็นสมาชิก พร้อมนี้ได้มีการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาบรรยายและให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยวิทยากรได้ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟ สาเหตุการเกิดอัคคีภัย การระงับเชื้อเพลิงด้วยวิธีต่างๆ นอกจากนั้นยังได้สาธิตการดับไฟและให้ผู้เข้าอบรมได้ทดสอบดับไฟในแบบต่างๆอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน