กปภ.ชม.(พ) ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.ชม.(พ) ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

กปภ.ชม.(พ) ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทาน ถวายแด่วัดพระธาตุจอมกิตติ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยในครั้งนี้ ท่านเจ้าอาวาส วัดพระธาตุจอมกิตติ ได้แสดงธรรมเทศนา เรื่อง การใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีความสุข พร้อมทั้งได้ให้พนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) เจริญอานาปานสติ 

 

กิจกรรมร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เป็นกิจกรรมที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ได้ให้ความสำคัญและถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน