กปภ.ชม.(พ) จัดกิจกรรม ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.ชม.(พ) จัดกิจกรรม ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

กปภ.ชม.(พ) จัดกิจกรรม ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์(ดอกไม้จันทน์) เพื่อน้อมรำลึกในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช โดยนำพนักงานจิตอาสาของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในวันศุกร์ ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงเรียนพิงครัตน์ จังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้และวิธีการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมพระเกียรติ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 

 

๑.นางไพรวัลย์  แสงแก้ว 

๒.นางปริญญาภรณ์  นุ่นงาม 

๓.นางนลทพร  ปัญญา

๔.นางสุพัตรา จงชาญสิทโท

 

โดย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะได้ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ จำนวน ๙๙๙ ดอก โดยจะได้ส่งมอบให้กับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

 

ดอกดารารัตน์ หรือ ดอกแดฟโฟดิล (Daffodil) เป็นดอกไม้จันทน์ สำหรับถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ โดยมีความเป็นมา คือเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยังมิได้ราชาภิเษกสมรส ขณะนั้นพระราชินีหรือม.ร.ว.หญิงสิริกิติ์ กิติยากร ทรงประทับอยู่ที่ปารีส เนื่องจากพระบิดาของพระองค์เป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำฝรั่งเศส ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ นั้นทรงศึกษาและประทับอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หากพอมีเวลาว่างครั้งใดในหลวงก็มักจะทรงขับรถยนต์ด้วยพระองค์เองข้ามพรมแดนมาเยี่ยมเยียนพระราชินีอยู่เสมอ ทุกครั้งที่ในหลวงเสด็จมา ก็จะมีดอกไม้มาให้พระราชินี และดอกไม้ที่พระองค์นำมาให้เป็นประจำก็คือ ดอกไม้สีเหลืองดังกล่าวนี้เอง ดอกไม้นี้มีชื่อว่า ดอกแดฟโฟดิล อันเป็นที่มาของ ความรัก ความผูกพันของทั้งสองพระองค์ ซึ่ง เป็นดอกไม้ที่มีความหมายถึง ความหวัง และ เกียรติยศ โดยดอกที่มีกลิ่นหอมที่สุด คือ ดอกที่มีสีเหลือง

 

ส่วนชื่อของดอกแดฟโฟดิล ในภาษาไทยว่า ดอกดารารัตน์ มาจาก นายอาทร จันทวิมล ประธานมูลนิธิส่งเสริมการลูกเสือแห่งประเทศไทย เป็นผู้ตั้งให้ คำว่า ดารา หมายถึง ดวงดาว นั่นคือสิ่งที่อยู่สูงสุด ส่วนคำว่า รัตน์ แปลว่า แก้ว คือ สิ่งที่มีค่า จึงเป็นดอกไม้ที่มีความหมายอย่างยิ่งที่เหล่าปวงชนชาวไทย จะทำ ดอกดารารัตน์ เป็น ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในการสักการะ แสดงความจงรักภักดี และระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยทั้งมวล 

 

ขอขอบคุณข้อมูล ดอกดารารัตน์  ที่มา : https://decor.mthai.com/diy/30515.html

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน