วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเสริมเพื่อถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเสริมเพื่อถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2560

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเสริมเพื่อถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2560

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย มอบหมายให้ นายดนัย วัชรเสียร หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานจำนวน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเสริมเพื่อถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2560 ณ บริเวณด่านตรวจป่าสัก ถนนผาหมี-ห้วยน้ำริน บ้านห้วยน้ำริน ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย พื้นที่ประมาณ 70 ไร่ กิจกรรมครั้งนี้ได้แจกน้ำดื่มตราสัญญลักษณ์กปภ.จำนวน 300 ขวด ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน

เลื่อนขึ้นข้างบน