กปภ.สาขากุฉินารายณ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน “เติมใจให้กัน” ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขากุฉินารายณ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน “เติมใจให้กัน” ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

กปภ.สาขากุฉินารายณ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน “เติมใจให้กัน” ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

          วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐) การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ นำโดย นางสาวเยาวเรศ เตชะวงศ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ มอบหมายให้หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ดำเนินกิจกรรม โครงการ "เติมใจให้กันครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยออกหน่วยรับชำระเงินค่าน้ำประปานอกสถานที่  ณ หน่วยบริการ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้น้ำ ทั้งนี้ มีผู้ใช้น้ำเข้ารับบริการ จำนวน ๒๐๐ คน นอกจากนี้ ทางด้านงานบริการ ยังได้ลงพื้นที่ออกสำรวจหาผู้ใช้น้ำรายใหม่ ซึ่งมีผู้ใช้น้ำมาขอติดตั้งจำนวนทั้งสิ้น ๖  ราย พร้อมติดตั้งให้ทันทีสำหรับผู้ใช้น้ำจ่ายเงินค่าติดตั้งในวันนี้  และในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ยังได้บริการซ่อมท่อแตก-รั่ว ให้ผู้ใช้น้ำ จำนวน ๑๐ ราย อีกด้วย อนึ่งการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้สร้างความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการเป็นอย่าง 

เลื่อนขึ้นข้างบน