กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) พร้อมเตือนภัยผู้ใช้น้ำเฝ้าระวังมิจฉาชีพเรียกรับเงินค่าน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) พร้อมเตือนภัยผู้ใช้น้ำเฝ้าระวังมิจฉาชีพเรียกรับเงินค่าน้ำ

กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) พร้อมเตือนภัยผู้ใช้น้ำเฝ้าระวังมิจฉาชีพเรียกรับเงินค่าน้ำ

         วันนี้ (17 ..60) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) โดย นายวิโรจน์ เสือทิม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เพื่อประชุมติดตามและพัฒนาการทำงานทุกส่วนงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด รวม ๔๐ คน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงาน กปภ.สาขาชลบุรี ()

        ในการนี้ นายวิโรจน์ เสือทิม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี ได้ถ่ายทอดนโยบายผู้ว่าการ โดยมุ่งเน้นให้งานผลิตน้ำดำเนินการผลิตน้ำประปาตามมาตรฐานการผลิตน้ำประปาอย่างเคร่งครัด และกำชับให้งานจัดเก็บรายได้ดำเนินการแจ้งเตือนข้อมูลค่าน้ำประปา (ในรูปแบบจดหมายแจ้งเตือน) ก่อนการระงับใช้น้ำทุกครั้ง พร้อมเน้นย้ำให้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่โปรดอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพเรียกรับเงินค่าน้ำตามบ้านหรือร้านค้า และเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ ให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วนเพื่อให้ลูกค้าประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ ดังเช่นวิสัยทัศน์องค์กร 

เลื่อนขึ้นข้างบน