กปภ.สาขาพัทยา (พ) เดินหน้าแผนเพิ่มผู้ใช้น้ำ คาดผู้ใช้น้ำเพิ่มกว่า ๑๐๐ ราย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพัทยา (พ) เดินหน้าแผนเพิ่มผู้ใช้น้ำ คาดผู้ใช้น้ำเพิ่มกว่า ๑๐๐ ราย

กปภ.สาขาพัทยา (พ) เดินหน้าแผนเพิ่มผู้ใช้น้ำ คาดผู้ใช้น้ำเพิ่มกว่า ๑๐๐ ราย

                  เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โดยนายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา มอบหมายให้นายสรายุทธ ทองเหี่ยง หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๒ เข้าพบกรรมการหมู่บ้านอมรรัตน์ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เพื่อพูดคุยหารือเรื่อง การขอโอนระบบประปาหมู่บ้าน เนื่องจากมีความเดือดร้อนเรื่อง น้ำประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ ยังมีหมู่บ้านเก่า บริเวณซอยมาบยางพร ๓๐ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ซึ่งมีจำนวนกว่า ๑๐๐ หลังคาเรือน มีความประสงค์จะใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคเช่นกัน ซึ่งเป็นไปตามแผนงานการเพิ่มผู้ใช้น้ำของ กปภ.สาขาพัทยา (พ) ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้  องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง และองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร ตามนโยบาย "เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย" ของผู้ว่าการ กปภ.

 

งานลูกค้าสัมพันธ์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน