กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (ครั้งที่ 10/2560) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (ครั้งที่ 10/2560)

กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (ครั้งที่ 10/2560)

ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 . การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (ครั้งที่ 10/2560) โดยนายธงชัย สถิตย์ตระกูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกันหาแนวทางเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย เช่น การเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย ลดอัตราน้ำสูญเสีย ฯลฯ การบริหารจัดการอัตรากำลัง (กรณีพนักงานปลดเกษียณ)กำชับให้พนักงานปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส"

เลื่อนขึ้นข้างบน