กปภ.สาขาอุทัยธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา ปัจจุบัน - 14.00 น. เนื่องจากซ่อมท่อส่งน้ำ(ท่อเหล็ก) ขนาด 200 มม. (ฉุกเฉิน) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาอุทัยธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา ปัจจุบัน - 14.00 น. เนื่องจากซ่อมท่อส่งน้ำ(ท่อเหล็ก) ขนาด 200 มม. (ฉุกเฉิน)

กปภ.สาขาอุทัยธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา ปัจจุบัน - 14.00 น. เนื่องจากซ่อมท่อส่งน้ำ(ท่อเหล็ก) ขนาด 200 มม. (ฉุกเฉิน)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำ วันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา ปัจจุบัน - 14.00 น. เนื่องจากซ่อมท่อส่งน้ำ(ท่อเหล็ก)  ขนาด 200 มม. (ฉุกเฉิน) ใต้ถังสูง หน่วยบริการทัพทัน  บริเวณที่ได้รับผลกระทบ ทั้ง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี        

ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ และ กปภ.สาขาอุทัยธานี จักเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

เลื่อนขึ้นข้างบน