การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี นำโดยนายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยเสด็จมาทรงเททองหล่อพระพุทธรูปปางนาคปรก ณ วัดป่าอ้อ ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี ร่วมแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.สำหรับประชาชนที่มารอรับเสด็จ

เลื่อนขึ้นข้างบน