การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ประกาศหยุดจ่ายน้้ำประปาเป็นการชั่วคราว ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อซ่อมท่อจ่ายน้ำ PVC 400 มม. ที่แตกชำรุด บริเวณหน้าบริษัทนิสสัน สตูล จ.วินิจ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

เลื่อนขึ้นข้างบน