กปภ.สาขาสวรรคโลก ลงพื้นที่บริการประชาชนในโครงการเติมใจให้กัน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสวรรคโลก ลงพื้นที่บริการประชาชนในโครงการเติมใจให้กัน

กปภ.สาขาสวรรคโลก ลงพื้นที่บริการประชาชนในโครงการเติมใจให้กัน

                            วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น. กปภ.สาขาสวรรคโลก โดยน.ส.นงนาฎ เนียมสกุล ผจก.กปภ.สาขาสวรรคโลก มอบหมายให้ หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนในโครงการเติมใจให้กันบริเวณตลาด หมู่ 3และหมู่ 9 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ทั้งนี้ได้ซ่อมแซมท่อแตกรั่วพร้อมให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาและการประหยัดน้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน