กปภ.สาขากันตัง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขากันตัง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

กปภ.สาขากันตัง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
เนื่องจากท่อส่ง PVC ขนาด 400 มม. แตกบริเวณ หมู่ที่ 4 ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
จึงขอหยุดจ่ายน้ำประปาตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. วันที่ 8 สิงหาคม 2560 
เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเปิดจ่ายน้ำทันที ต้องขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้
 

เลื่อนขึ้นข้างบน