กปภ.สาขาตาก ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 300 ขวด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาตาก ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 300 ขวด

กปภ.สาขาตาก ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 300 ขวด

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 กปภ.สาขาตาก ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยภายในกิจกรรมดังกล่าวมีการเปิดรับบริจาคโลหิต บริจาคอวัยวะ และบริจาคดวงตา ซึ่งจะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการรักษาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือผู้พิการต่อไป โดยมีพนักงาน กปภ.สาขาตาก ได้ร่วมบริจาคโลหิต และบริจาคดวงตา พร้อมกันนี้ กปภ.สาขาตาก ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 300 ขวดให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน