กปภ.เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม มอบทุนทรัพย์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาแก่วัดรุกขมูล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม มอบทุนทรัพย์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาแก่วัดรุกขมูล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

กปภ.เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม มอบทุนทรัพย์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาแก่วัดรุกขมูล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

 เมื่อวันที่ 9  สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดย นายกิติเทพ เลขะวิพัฒน์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  มอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งเสลี่ยม โดยนายสมพงษ์ สงวนทรัพย์  ผู้จัดการ กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม ร่วมกับทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ ถวายปัจจัยจำนวน 20,000 บาท แก่พระบุญมาขันติธัมโม  เจ้าอาวาสวัดรุกขมูล ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องสุขาของวัดรุกขมูล อันจะเป็นสาธารณประโยชน์แก่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ผู้มาทำบุญที่วัดแห่งนี้ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน