กปภ. สาขาศรีสำโรงปลูกดอกดาวเรืองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. สาขาศรีสำโรงปลูกดอกดาวเรืองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

กปภ. สาขาศรีสำโรงปลูกดอกดาวเรืองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 กปภ.ศรีสำโรง นำโดย น.ส.จิณห์ณพัฒน์  บำรุงศรี ผู้จัดการฯพร้อมหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง ได้จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ประดับตกแต่งสำนักงาน และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

เลื่อนขึ้นข้างบน