กปภ.สาขาพนัสนิคม เข้าร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพนัสนิคม เข้าร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน

กปภ.สาขาพนัสนิคม เข้าร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน

                   เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม ๒๕๖๐ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาพนัสนิคม โดยนายสมชาย สนใจ หัวหน้างานอำนวยการ (เป็นตัวแทนผู้จัดการ) พร้อมด้วยนายกิติพงษ์ พาแพง หัวหน้างานบริการ ฯ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้บริการแจกน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ. ให้บริการปรึกษาปัญหาการใช้น้ำประปา ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน ณ วัดโป่งตามุข ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน