การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทยจัดโครงการใส่ใจผู้บริโภค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทยจัดโครงการใส่ใจผู้บริโภค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทยจัดโครงการใส่ใจผู้บริโภค

 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทย นำโดยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้จัดโครงการใส่ใจผู้บริโภคให้ความรู้ด้านระบบผลิตน้ำประปา ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ อบต.นาบัว  ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก และในวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ อบต.นครชุม ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 

เลื่อนขึ้นข้างบน