กปภ.สาขาหล่มสัก ออกพบปะประชาชน โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาหล่มสัก ออกพบปะประชาชน โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2560

กปภ.สาขาหล่มสัก ออกพบปะประชาชน โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหล่มสัก นำโดย นายคจิต เหมาคม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหล่มสัก พร้อมด้วย หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ออกพบผู้ใช้น้ำและหาผู้ใช้น้ำเพิ่ม โครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 บริเวณหน่วยงานราชการของอำเภอหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยได้นำของที่ระลึก ได้แก่ กระเป๋า ปากกา และแผ่นพับประชาสัมพันธ์การใช้ในการขอติดตั้ง,การใช้น้ำอย่างประหยัด ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้น้ำเป็นอย่างดี 

เลื่อนขึ้นข้างบน