กปภ.สาขา หนองไผ่ เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดที่อ่างเก็บน้ำคลองลำกง และเก็บเศษวัชพืช ผักตบชวา ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขา หนองไผ่ เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดที่อ่างเก็บน้ำคลองลำกง และเก็บเศษวัชพืช ผักตบชวา ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

กปภ.สาขา หนองไผ่ เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดที่อ่างเก็บน้ำคลองลำกง และเก็บเศษวัชพืช ผักตบชวา ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 18.00 -12.00 . ดย นายธีระยุทธ ทองสุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองไผ่ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด กปภ.สาขา หนองไผ่ เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดที่อ่างเก็บน้ำคลองลำกง และเก็บเศษวัชพืช ผักตบชวา ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นต้นน้ำที่ประปาต้องใช้ในการผลิตน้ำประปาร่วมด้วย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และให้ความร่วมมือกับข้าราชการและประชาชน พร้อมนำน้ำดื่มตราสัญญาลักษณ์ กปภ.ไปแจกจำนวน 200 ขวด

เลื่อนขึ้นข้างบน