โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดปราจีนบุรี ณ วัดธรรมโพธิ์ศรี ต.หาดยาง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดปราจีนบุรี ณ วัดธรรมโพธิ์ศรี ต.หาดยาง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดปราจีนบุรี ณ วัดธรรมโพธิ์ศรี ต.หาดยาง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ วัดธรรมโพธิ์ศรี ต.หาดยาง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
กปภ.สาขาปราจีนบุรี นำโดย นายโอภาส ไผ่เกาะ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี พร้อมด้วย หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม และนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิต

เลื่อนขึ้นข้างบน