กปภ.สาขาปราจีนบุรี จัดกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดปราจีนบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาปราจีนบุรี จัดกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดปราจีนบุรี

กปภ.สาขาปราจีนบุรี จัดกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 13 กันยายน 2560 กปภ.สาขาปราจีนบุรี เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.1 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี นำโดย นางศิรีวรรณ มีสุข หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด และในโอกาสนี้ได้มีกิจกรรมต่างๆ จากหน่วยงานราชการมาให้บริการมากมาย โดย กปภ.สาขาปราจีนบุรี ได้ตั้งจุดบริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 360 ขวด แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งได้แจกสื่อประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด และสื่อประชาสัมพันธ์การขอใช้น้ำประปาด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน