การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมท่อแตกรั่ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมท่อแตกรั่ว

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว  ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมท่อแตกรั่ว

            ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด ได้ตรวจสอบพบท่อ PVC ขนาด 300 มม. แตกรั่ว บริเวณหน้าสหชาติฟาร์ม ระหว่างบายพาสสารคาม-วาปีปทุม  จึงมีความจำเป็นต้องทำการหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560  ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ส่งผลกระทบกับผู้ใช้น้ำบริเวณ   บ้านเหล่าเรือ บ้านป่าบาก บ้านขอนแก่น บ้านเหล่าบักเล บ้านเปลือย บ้านแก่นทราบ บ้านแมต บ้านค้อ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด มีน้ำไหลอ่อน หรือไม่ไหล โดยเฉพาะเขตพื้นที่สูงและพื้นที่ปลายเส้นท่อ

              การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 4351 –1513 หรือ PWA Contact Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน