กปภ.สาขาลำพูน มอบของที่ระลึกให้ลูกค้าที่สมัครร่วมโครงการชุมชนคนรัก กปภ. (PWA Society) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาลำพูน มอบของที่ระลึกให้ลูกค้าที่สมัครร่วมโครงการชุมชนคนรัก กปภ. (PWA Society)

กปภ.สาขาลำพูน มอบของที่ระลึกให้ลูกค้าที่สมัครร่วมโครงการชุมชนคนรัก กปภ. (PWA Society)

กปภ.สาขาลำพูน โดยนายนพดล ปั้นรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน พร้อม หัวหน้างาน พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัด ได้ดำเนินการส่งมอบของที่ระลึกให้ลูกค้าที่สมัครร่วมโครงการชุมชนคนรัก กปภ. (PWA Society) เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ กปภ. กำหนดวิสัยทัศน์องค์กร "ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ" ในการขับเคลื่อน กปภ. ให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างความประทับใจอย่างต่อเนื่อง และนำมาสู่ความผู้กพันภักดีกับ กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน