หน่วยบริการเทพสถิต กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ ไม่สามารถผลิต-จ่ายน้ำได้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

หน่วยบริการเทพสถิต กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ ไม่สามารถผลิต-จ่ายน้ำได้

หน่วยบริการเทพสถิต กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ ไม่สามารถผลิต-จ่ายน้ำได้

          ด้วย หน่วยบริการเทพสถิต กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ ไม่สามารถดำเนินการผลิต - จ่ายน้ำได้ เนื่องจากหม้อกรองชำรุด ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ส่งผลกระทบกับพื้นที่บางส่วนในอำเภอเทพสถิต ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน และผู้ใช้น้ำในพื้นที่ได้รับทราบ โดยเทศบาลได้ให้การสนับสนุน รถบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

            การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 4412 –7105  หรือ PWA Contact Center 1662

                 

เลื่อนขึ้นข้างบน