กปภ.สาขาจัตุรัส ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาจัตุรัส ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

กปภ.สาขาจัตุรัส ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

                ด้วยการประปาส่วนภูมิาค สาขาจัตุรัส ได้ทำการก่อสร้างย้ายจุดสูบน้ำชั่วคราว เพื่อรับแผนงานขุดลอกพื้นที่บึงระเหว ของกรมชลประทาน อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ จึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว ในระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น. ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว บ้านส้มป่อย ม.1-4,7,10,12 14 และพื้นที่ใกล้เคียง  จึงขอแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวจัดเตรียมภาชนะสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว

              การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส  จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้  ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4485-1300 หรือ PWA Contact Center 1662

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 4412 –7105 หรือ PWA Contact Center 1662 อ่านต่อที่: http://www.pwa.co.th/news/view/60639

เลื่อนขึ้นข้างบน