การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ประชุมติดตามการดำเนินการรับโอนกิจการประปา อบต.บ้านดอน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ประชุมติดตามการดำเนินการรับโอนกิจการประปา อบต.บ้านดอน

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ประชุมติดตามการดำเนินการรับโอนกิจการประปา อบต.บ้านดอน

          วันนี้ (วันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ นำโดย นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ (ประธานการประชุม) พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน คณะกรรมการ และคณะทำงานในสังกัด ร่วมประชุมติดตามการดำเนินการรับโอนกิจการประปา อบต.บ้านดอน ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.๖  ซึ่งภายในการประชุมได้มอบหมายให้รายงานความกาวหน้าการดำเนินงาน พร้อมรายงานการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยคณะทำงานได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมพูดคุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน ในประเด็นเรื่องทรัพย์สิน และทะเบียนผู้ใช้น้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ ท่านผู้อำนวยการฯ ยังได้ติดตามเรื่องการขอใช้ที่ดิน และมาตรผู้ใช้น้ำ เพื่อวางแผนเร่งรัดการปฏิบัติให้ตรงตามกำหนดต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน