การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน (อบต.ห้วยยาง) และการแก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ กปภ.สาขาน้ำพอง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน (อบต.ห้วยยาง) และการแก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ กปภ.สาขาน้ำพอง

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน (อบต.ห้วยยาง) และการแก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ กปภ.สาขาน้ำพอง

          ในวันนี้ (วันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๔.๐๐ น. การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ นำโดย นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองในสังกัด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมแพ (นายอมรเกียรติ โนนทนวงษ์) และสาขาน้ำพอง (นายอัชนันท์ อุ่นโสดา) รวมทั้งหัวหน้างานในสังกัด ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน (อบต.ห้วยยาง) ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ในพื้นที่รับผิดชอบของ กปภ.สาขาชุมแพ และการแก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่ไหล บ้านหนองเซียงซุย (อบต.ป่าหวายนั่ง) ในพื้นที่รับผิดชอบของ กปภ.สาขาน้ำพอง เพื่อติดตามการดำเนินงาน และวางแผนการดำเนินการแก้ไขต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน