กปภ.สาขากุฉินารายณ์ ร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขากุฉินารายณ์ ร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

กปภ.สาขากุฉินารายณ์ ร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

          เมื่อวานนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐) การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ นำโดย นางสาวเยาวเรศ เตชะวงศ์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดป่าฉันนิมิต บ้านโคกไม้งาม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมถวายโรงเย็น และน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๑๐๐ ขวด แด่พระภิกษุสงฆ์ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแก่พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด

เลื่อนขึ้นข้างบน