ประกาศ กปภ.สาขาราชบุรี เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกาศ กปภ.สาขาราชบุรี เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ประกาศ กปภ.สาขาราชบุรี เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ประกาศ กปภ.สาขาราชบุรี เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

         กปภ.สาขาราชบุรีขอหยุดจ่ายน้ำประปาเนื่องจากซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. #กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน  บริเวณหน้าวัดอมรญาติสมาคม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี   ในวันจันทร์ที่ 9ตุลาคม 2560 เวลา  22.00 น. - 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลยในพื้นที่ หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 9 ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน