กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า Morning Talk (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า Morning Talk

กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า Morning Talk

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยมีหัวหน้างานอำนวยการ กล่าวต้อนรับ นายจตุพร อิ่มสำราญ ที่ได้รับคำสั่ง แต่งตั้งพนักงาน ให้มาดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงาน ในครั้งนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน