กปภ.สาขาสงขลา ประกาศปรับลดแรงดันในการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว(กรณีฉุกเฉิน) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสงขลา ประกาศปรับลดแรงดันในการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว(กรณีฉุกเฉิน)

กปภ.สาขาสงขลา ประกาศปรับลดแรงดันในการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว(กรณีฉุกเฉิน)

                  ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา  ได้รับแจ้งจาก กปภ.สาขาใหญ่(ชั้นพิเศษ)  ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมเครื่องสูบน้ำที่เกิดขัดข้อง (กรณีฉุกเฉิน)  ทำไม่สามารถสูบน้ำส่งให้ กปภ.สาขาสงขลาได้ 

                  ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา จึงมีความจำเป็นต้องปรับลดแรงดันในการจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว  ในวันพุธ ที่ 11 ตุลาคม  2560 ตั้งแต่เวลา  15.00 – 20.00 น. ส่งผลกระทบทำให้น้ำประปาไหลอ่อน และ ไม่ไหล  ในพื้นที่ ดังนี้

 

-          ถนนกาญจนวนิช (สายเก่า) ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่ สถานีจ่ายน้ำโคกสูง ถึง ห้าแยกน้ำกระจาย รวมซอยแยกทั้งหมด

-          ถนนสงขลา-ระโนด ทั้งสองฝั่ง จากห้าแยกน้ำกระจาย ถึง โรงพยาบาลสงขลา

-          ถนนกาญจนวนิช ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่ ห้าแยกน้ำกระจาย ถึง สามแยกสำโรง  รวมซอยย่อยทั้งหมด

-          พื้นที่เทศบาลนครสงขลา (ทั้งหมด)

-          ถนนสงขลา-นาทวี ทั้งสองฝั่ง รวมซอยแยกทั้งหมด

 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา  ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะทำการปรับเพิ่มแรงดันในการจ่ายน้ำโดยทันที สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  0-7455-0693-5 หรือ PWA Call Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน