ผจก.กปภ. (พ) สาขาพัทยา ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์สื่อฯ ท้องถิ่น เรื่อง กปภ.สาขาดิจิทัลและ App. E-Wallet (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ผจก.กปภ. (พ) สาขาพัทยา ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์สื่อฯ ท้องถิ่น เรื่อง กปภ.สาขาดิจิทัลและ App. E-Wallet

ผจก.กปภ. (พ) สาขาพัทยา ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์สื่อฯ ท้องถิ่น เรื่อง กปภ.สาขาดิจิทัลและ App. E-Wallet

                   เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์สื่อมวลชนท้องถิ่นโสภณเคเบิ้ลทีวี ในรายการ "จับกระแส" เรื่อง โครงการ กปภ.สาขาดิจิทัล และชำระค่าน้ำประปาผ่านแอพ E-Wallet กล่าวว่า โครงการ กปภ.สาขาดิจิทัล เป็นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในด้านการบริการ เพื่อให้สอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 และตามแผนพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกในโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)โดยเริ่มใช้ใน ๓ จังหวัดภาคตะวันออก คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ใน ๑๓ กปภ.สาขา เริ่มโครงการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

                   สำหรับการชำระค่าน้ำประปาผ่าน App. E-Wallet เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการชำระค่าน้ำประปาผ่าน Smart Phone โดยจ่ายผ่านบัตรเครดิตและเดบิต เพื่อให้เข้ากับ Life Style ของคนรุ่นใหม่ นอกจากชำระค่าน้ำประปาได้แล้ว ยังสามารถตรวจสอบสถิติการใช้น้ำย้อนหลัง แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่าน App. E-Wallet และมีระบบการแจ้งเตือนค่าน้ำประปาอีกด้วย

                   นอกจาก  App.E-Wallet ที่ใช้ในการตรวจสอบและชำระค่าน้ำประปาแล้ว ยังสามารถตรวจสอบค่าน้ำประปาผ่าน App.PWA1662 หรือเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค www.pwa.co.th รวมถึงชำระค่าน้ำประปาผ่าน ๑๖ ตัวแทน เคาท์เตอร์ธนาคารตัวแทน และตู้เอทีเอ็ม

                  สำหรับการขอใช้น้ำประปา ลูกค้าสามารถยื่นคำร้องขอใช้น้ำประปาผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค www.pwa.co.th หรือติดต่อที่สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา โดยเตรียมแค่บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็ขอใช้น้ำได้ทันที ทั้งนี้ต้องเป็นเจ้าบ้านเท่านั้น

                 ท้ายรายการ ผจก.กปภ. (พ) สาขาพัทยา กล่าวทิ้งท้ายสั้นๆ ว่า อยากให้ลูกค้าหันมาใช้ App. E-Wallet และ App.PWA1662 กันมากๆ เพื่อลดปัญหาการลืมชำระค่าน้ำประปา และสำหรับสถานการณ์น้ำของเมืองพัทยานั้น เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคแน่นอน แต่ก็ขอให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน