กปภ.สาขาระยองร่วมกับชาวบ้านค่ายปลูกดาวเรืองให้บานสะพรั่ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาระยองร่วมกับชาวบ้านค่ายปลูกดาวเรืองให้บานสะพรั่ง

กปภ.สาขาระยองร่วมกับชาวบ้านค่ายปลูกดาวเรืองให้บานสะพรั่ง

     การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาระยอง นำโดย นางสาวรัตนรักษ์ วงษ์สินอุดม และพนังงานในสังกัด เข้าร่วมรวมพลังขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฎิบัติจนเป็นวิถีชีวิต โดยร่วมปลูกดาวเรือง ให้บานสะพรั่งบริเวณซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดมแดง) วัดละหารไร่ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน